NỖI ĐAU

Đọc bài " Câu hỏi của một ngư dân " trên báo " Pháp luật và đời sống " ra ngày 7/6/17, thấy thông tin : " Báo cáo của tổ chức y tế thế giới (WHO) cho thấy, mỗi năm Việt Nam có trên 11.500 trẻ em bị chết đuối, cao thứ hai trên thế giới, nhiều gấp rưỡi số người Việt Nam bị tử vong vì tai nạn giao thông !? " , tôi không chỉ giật mình mà thực sự kinh hoàng ! Ngoài sự tắc trách của người lớn, còn có phần trách nhiệm của ngành GD-ĐT chưa triển khai được chương trình dạy bơi cho trẻ trước khi chúng xuống sông hồ ! 
Vậy có mấy lời cảm tác :

              NỖI ĐAU
Tháng ngày ngắm biển lại trông sông 
Bỗng thấy tim đau, quặn thắt lòng !
Hàng vạn sinh linh Hà Bá nuốt 
Mấy ngàn trẻ dại Thủy Tề trưng 
Kĩ năng bơi lội không lo dạy 
Cải cách hoc - thi mãi chẳng dừng 
Mạng sống con người coi nhẹ thế 
Tồn vong dân tộc có hoài mong ?!
                        Ngô Quốc Lộc 

Các bài họa :

    NẠN ĐUỐI NƯỚC

Đuối nước ao hồ bãi tắm sông
Thầy cô bố mẹ thật đau lòng
Gia đình quản lý còn buông lỏng
Xã hội xem thường chỉ biểu trưng
Cảnh giác coi chừng hè chẳng học
Dạy bơi chậm trễ áo không dùng
Nguyên nhân trẻ chết do người lớn
Khẩn thiết phòng ngừa sự sống mong

                          Liêu Đình Bá 

         ĐAU L ÒNG!
Đuối nước trong hồ lại dưới sông 
Trẻ em đi tắm thật đau lòng !
Thơ ngây bị Thủy thần lôi k éo
Dại dột nên Hà bá tập trưng 
Bơi lội bỏ qua luôn tiếp di ễn
Kỹ năng để lọt vẫn không dừng 
“Quan t âm, chăm sóc” mà như vậy?
Biện pháp phụ huynh vẫn đợi trông!

                       L ê Tr ư ờng H ư ởng

Ngô Quốc Lộc

Lời cảm ơn :

Cảm ơn anh Lê Trường Hưởng và anh Liêu Đình Bá góp bài họa đồng cảm để thêm lời cảnh tỉnh quý giá !

 

Liêu Đình Bá

Góp họa cùng anh Quốc Lộc

      NẠN ĐUỐI NƯỚC

Đuối nước ao hồ bãi tắm sông
Thầy cô bố mẹ thật đau lòng
Gia đình quản lý còn buông lỏng
Xã hội xem thường chỉ biểu trưng
Cảnh giác coi chừng hè chẳng học
Dạy bơi chậm trễ áo không dùng
Nguyên nhân trẻ chết do người lớn
Khẩn thiết phòng ngừa sự sống mong

                          Liêu Đình Bá

Lê Trường Hưởng

Góp với anh Ngô Quốc Lộc bài họa

             ĐAU L ÒNG!
Đuối nước trong hồ lại dưới sông 
Trẻ em đi tắm thật đau lòng !
Thơ ngây bị Thủy thần lôi k éo
Dại dột nên Hà bá tập trưng 
Bơi lội bỏ qua luôn tiếp di ễn
Kỹ năng để lọt vẫn không dừng 
“Quan t âm, chăm sóc” mà như vậy?
Biện pháp phụ huynh vẫn đợi trông!

                       L ê Tr ư ờng H ư ởng